Όσον αφορά την επιλογή ελαιόλαδου, ένα είναι το σίγουρο: οι επιλογές δεν είναι ίδιες.

Τί εννοούμε;

Υπήρξαν μελέτες στο παρελθόν, που έδειξαν ότι το 70% του ελαιολάδου, που βρίσκουμε σε ένα ράφι, δεν πληροί τα σωστά επίπεδα οξείδωσης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, καθώς και ότι πολλά υποτιθέμενα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, ήταν στην πραγματικότητα πολλές φορές αναμεμειγμένα με άλλα έλαια, εκτός από ελαιόλαδο.
Όταν επιλέγουμε λοιπόν ένα ελαιόλαδο, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι έχει φτιαχτεί σωστά, έχει αποθηκευτεί σωστά και περιέχει μόνο ελαιόλαδο.

Για να είσαι σίγουρος, διάβασε παρακάτω που μπορείς να δώσεις προσοχή😉